ประจวบคีรีขันธ์ หางานประจวบคีรีขันธ์ สมัครงานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ประจวบคีรีขันธ์ หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ประจวบคีรีขันธ์ หางานประจวบคีรีขันธ์ สมัครงานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ประจวบคีรีขันธ์ หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ Ø
หางานประจวบคีรีขันธ์ สมัครงานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานประจวบคีรีขันธ์

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163639 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 156680

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน/ผู้ควบคุมงาน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน/ผู้ควบคุมงาน

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท

งานประจำ : 20,000 - 25,000 บาท ประจวบคีรีขันธ์
- รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
- ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
- ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
- วางแผนและควบค
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156401

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หัวหิน
1. ออกแบบและเขียนแบบตามที่ได้รับหมอบหมาย และบริหารงานร่วมกับหัวหน้าฝ่าย Design เพื่อวางแผนการทำงานให้ส่งมอบงานตามแผนที่กำหนด
2. ทำขยายแบบตามที่หน้างาน request
3. ร่วมทำงานและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4. นำเสนองานในรูปแบบ 3D, Free-hand Sketch, Autocad
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143301

ตำแหน่งงานว่างDraftsman

ตำแหน่งงานว่างDraftsman

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000 บาท

งานประจำ : 15,000-18,000 บาท ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หัวหิน
ลักษณะงานประจำออฟฟิศ เพื่อเขียนแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน และมีออกไซต์งานเป็นครั้งคราว และสำรวจหน้างานเพื่อทำแบบ Shop Drawing และ As Built
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142427
No: 142427 ตำแหน่งงานว่างเซลล์ขายเครื่องสำอางค์ ประจวบคีรีขันธ์
Derma plus

ตำแหน่งงานว่างเซลล์ขายเครื่องสำอางค์

ตำแหน่งงานว่างเซลล์ขายเครื่องสำอางค์

งานประจำ : เงินเดือน 20000- (+คอมมิชชั่น)

งานประจำ : 20000- (+คอมมิชชั่น) ประจวบคีรีขันธ์
- เสนอขายครีมและสกินแคร์ชนิดต่างๆของคลินิกความงามให้กับร้านค้าและบุคคลทั่วไป (ร้านขายเครื่องสำอางค์, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว, ร้านขายยา) หรือขายออนไลน์ ตามที่ตนเองถนัด
- เพิ่มช่องทางการจำหน่ายอยู่ตลอดเวลาในการหาร้านค้าเป้าหมายในพื้นที่ใหม่ๆ
- ติดตามดูแลลูกค้าของตนเพื่อพัฒนายอดขายให้ถึงเป้า
- ติดตามสินค้าและตรวจนับสต๊อกสินค้าที่ร้านเมื่อถึงกำหนด
- ตอบสนองนโยบายการขายของทางบริษัททั้งนโยบายระยะสั้นและยาว
- เป็นงานค่อนข้างอิสระและต้องมีระเบียบวินัยในการทำงาน
- ไม่ต้องนั่งประจำที่สำนักงาน (วิ่งงานอยู่
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138423

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 20,000 บาทขึ้นไป ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หัวหิน
สามารถออกแบบ เขียนแบบ พรีเซนต์เตชั่น งานสถาปัตยกรรม ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ นำเสนอทางเลือกในการออกแบบ ร่วมประชุมงานกับผู้ว่าจ้าง และเลือกวัสดุที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
สามารถออกไปดูหน้างานและปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างานได้
เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134095

ตำแหน่งงานว่างForeman

ตำแหน่งงานว่างForeman

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 20,000

งานประจำ : 18,000 - 20,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หัวหิน
1. ควบคุมหน้างานก่อสร้างตั้งแต่ระบบฐานราก จนถึง จบงานสถาปัตยกรรม ส่งมอบงานลูกค้า ให้ตรงตามแบบและถูกหลักการทางวิศวกรรม
2. วางแผนงาน ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
3. ดูแลควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้าง
4. คำนวณ ถอดสเปควัสดุงานก่อสร้างและงานตกแต่งภายในได้
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 24/03/2563
เลขที่ประกาศ : 133696

ตำแหน่งงานว่างDraftman

ตำแหน่งงานว่างDraftman

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หัวหิน
-เป็นพนักงานเขียนแบบประจำออฟฟิศ เพื่อเขียนแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน
-เขียนรายละเอียด แบบขยาย ถอดรายการวัสดุ ได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้ก่อสร้างได้จริง
-คัดเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับงาน
-ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ และหน้างาน
-จัดทำ Shop Drawing และ As Build

หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 17/03/2563

เลขที่ประกาศ : 133575

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ (Project Engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ (Project Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000-35,000

งานประจำ : 30,000-35,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หัวหิน
-เป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานกับทุกฝ่าย (เจ้าของงาน ผู้รับเหมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
-บริหาร / จัดการในเรื่องควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมคุณภาพของโครงการ
-บริหาร / จัดการเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
-บริหาร / จัดการการวางแผน การจัดทำงบประมาณโครงการ และติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายในโครงการ
-วางแผน บริหาร /จัดการ งานบุคคล และควบคุมการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพ และตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
-จัดทำรายงานความคืบหน้าการทำงานของโครงการ เป็นรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน

หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 16/03/2563

เลขที่ประกาศ : 133490

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการก่อสร้าง Project Engineer/ Project Manager

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการก่อสร้าง Project Engineer/ Project Manager

งานประจำ : เงินเดือน 30,000

งานประจำ : 30,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หัวหิน
1. วางนโนบายและแผนงานการก่อสร้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ควบคุมดูแลการสั่งซื้อวัสดุ และควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้งานก่อสร้างมีคุณภาพและถูกหลักวิศวกรรม
3. ประสานงาน และดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานได้ทันท่วงที และควบคุมการทำงานของช่าง/ผู้รับเหมาช่วง ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
4. บริหารและควบคุมงบประมาณโครงการ
5. สามารถบริหารเวลาในการดูแลและควบคุมงานก่อสร้างได้มากกว่า 1 โครงการ
6. ประเมินสถานการณ์การก่อสร้างในขณะนั้น และเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เพื่
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 14/03/2563

เลขที่ประกาศ : 126525
No: 126525 ตำแหน่งงานว่างSales ประจำคลินิกความงาม ประจวบคีรีขันธ์
Derma plus

ตำแหน่งงานว่างSales ประจำคลินิกความงาม

ตำแหน่งงานว่างSales ประจำคลินิกความงาม

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-

งานประจำ : 20,000- ประจวบคีรีขันธ์
Sales ประจำคลินิก ฝ่ายขาย ต้อนรับดูแลลูกค้า ติดตามผลลูกค้า

มีที่พักให้ด้านบนคลินิก สะอาด ปลอดภัย น้ำ-ไฟฟรี เลี้ยงอาหารมื้อกลางวันฟรีในวันเสาร์อาทิตย์ มีคอมมิชชั่นการขาย
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 21/01/2563

เลขที่ประกาศ : 124689

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบุคคล

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างเงิน

งานประจำ : ตามโครงสร้างเงิน ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หนองแก
1. งานวางแผนกำลังคน/กลยุทธ์/การบริหารบุคคล
2. งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
3. งานเอกสาร/ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
4. งานพัฒนาบุคลากร
5. งานประเมินผลงาน
6. งานแรงงานสัมพันธ์/ความปลอดภัย

หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 16/01/2563

เลขที่ประกาศ : 124673

ตำแหน่งงานว่างHotel Manager

ตำแหน่งงานว่างHotel Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างเงิน

งานประจำ : ตามโครงสร้างเงิน ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หนองแก
1.วางแผนงานและจัดระบบงานเสนอต่อผู้บริหาร
2.ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ฯ และการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
3.ปฏิบัติงานตามหน้สที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 16/01/2563
เลขที่ประกาศ : 124672

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเครื่องมือ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเครื่องมือ

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หนองแก
สามมารถทำงานเป็นกะได้ ให้บริการส่วนหน้า ตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของรอบเช้า และบ่ายได้ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพอเศษ
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 16/01/2563

เลขที่ประกาศ : 124599

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. ประจวบคีรีขันธ์
ช่างไฟฟ้า
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 14/01/2563

เลขที่ประกาศ : 121563

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร/ผู้ควบคุมงาน

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร/ผู้ควบคุมงาน

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท

งานประจำ : 18,000 - 25,000 บาท ประจวบคีรีขันธ์
1.วางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา
2.ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานการขาย และการตลาด
3.ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง
4.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ว่าจ้างในการเข้าตรวจความคืบหน้าของงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย
5.ประสานงานกับผู้ออกแบบเพื่อเคลียร์แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง
6.ตรวจความถูกต้อง และความเหมาะสมของแบบที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งก่อน และหลังดำเนินการ
7.จัดหา และร่วมคัดเลือกผู้รับเหมาที่
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 22/12/2562

เลขที่ประกาศ : 110606

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Front Office)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Front Office)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หนองแก
ประจำเคาเตอร์ต้อนรับลูกค้าของโรงแรมเพื่อทำการ Check-in, Check-out ตอบคำถามทั่วๆไป แนะนำกิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยว ประสานงานกับแผนกต่างๆ
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 110604

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าครัว (Chef de Partie)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าครัว (Chef de Partie)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์+Service c

งานประจำ : ตามประสบการณ์+Service c ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หนองแก
ดูแลควบคุมและจัดระเบียบของหน้าที่การเตรียมอาหารทั้งหมด จัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงานทุกคนให้มีระเบียบแบบแผนสอนพนักงานทำงานและการผลิตอาหาร ดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบ
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 110611

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (AP&Pay Ment)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (AP&Pay Ment)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หนองแก
ดูแลด้านการเงินของโรงแรม ควบคุมการ จ่ายเงิน ของโรงแรม
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 24/11/2562
เลขที่ประกาศ : 110607

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (AR. Income)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (AR. Income)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000++++/+SV

งานประจำ : 13,000++++/+SV ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หนองแก
บันทึกค่าใช้จ่ายและรายรับของโรงแรม จัดทำเอกสารการรับ-จ่ายเงิน จัดทำรายงานการจ่ายเงิน
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 110610

ตำแหน่งงานว่างพนักงานไอที

ตำแหน่งงานว่างพนักงานไอที

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หนองแก
Support แก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายในโรงแรม
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 24/11/2562

หางานประจวบคีรีขันธ์ สมัครงานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ ฝึกงานประจวบคีรีขันธ์ งานชั่วคราวประจวบคีรีขันธ์ งานนอกเวลาประจวบคีรีขันธ์ งานประจำประจวบคีรีขันธ์ งานราชการประจวบคีรีขันธ์ งานต่างประเทศประจวบคีรีขันธ์ งานอื่นๆประจวบคีรีขันธ์
หางานประจวบคีรีขันธ์ สมัครงานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ ฝึกงานประจวบคีรีขันธ์ งานชั่วคราวประจวบคีรีขันธ์ งานนอกเวลาประจวบคีรีขันธ์ งานประจำประจวบคีรีขันธ์ งานราชการประจวบคีรีขันธ์ งานต่างประเทศประจวบคีรีขันธ์ งานอื่นๆประจวบคีรีขันธ์