ประจวบคีรีขันธ์ หางานประจวบคีรีขันธ์ สมัครงานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ประจวบคีรีขันธ์ หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ประจวบคีรีขันธ์ หางานประจวบคีรีขันธ์ สมัครงานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ประจวบคีรีขันธ์ หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ Ø
หางานประจวบคีรีขันธ์ สมัครงานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานประจวบคีรีขันธ์

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 79406 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 138423

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 20,000 บาทขึ้นไป ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หัวหิน
สามารถออกแบบ เขียนแบบ พรีเซนต์เตชั่น งานสถาปัตยกรรม ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ นำเสนอทางเลือกในการออกแบบ ร่วมประชุมงานกับผู้ว่าจ้าง และเลือกวัสดุที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
สามารถออกไปดูหน้างานและปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างานได้
เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134095

ตำแหน่งงานว่างForeman

ตำแหน่งงานว่างForeman

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 20,000

งานประจำ : 18,000 - 20,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หัวหิน
1. ควบคุมหน้างานก่อสร้างตั้งแต่ระบบฐานราก จนถึง จบงานสถาปัตยกรรม ส่งมอบงานลูกค้า ให้ตรงตามแบบและถูกหลักการทางวิศวกรรม
2. วางแผนงาน ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
3. ดูแลควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้าง
4. คำนวณ ถอดสเปควัสดุงานก่อสร้างและงานตกแต่งภายในได้
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133696

ตำแหน่งงานว่างDraftman

ตำแหน่งงานว่างDraftman

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หัวหิน
-เป็นพนักงานเขียนแบบประจำออฟฟิศ เพื่อเขียนแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน
-เขียนรายละเอียด แบบขยาย ถอดรายการวัสดุ ได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้ก่อสร้างได้จริง
-คัดเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับงาน
-ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ และหน้างาน
-จัดทำ Shop Drawing และ As Build

หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133575

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ (Project Engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ (Project Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000-35,000

งานประจำ : 30,000-35,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หัวหิน
-เป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานกับทุกฝ่าย (เจ้าของงาน ผู้รับเหมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
-บริหาร / จัดการในเรื่องควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมคุณภาพของโครงการ
-บริหาร / จัดการเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
-บริหาร / จัดการการวางแผน การจัดทำงบประมาณโครงการ และติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายในโครงการ
-วางแผน บริหาร /จัดการ งานบุคคล และควบคุมการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพ และตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
-จัดทำรายงานความคืบหน้าการทำงานของโครงการ เป็นรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน

หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133490

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการก่อสร้าง Project Engineer/ Project Manager

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการก่อสร้าง Project Engineer/ Project Manager

งานประจำ : เงินเดือน 30,000

งานประจำ : 30,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หัวหิน
1. วางนโนบายและแผนงานการก่อสร้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ควบคุมดูแลการสั่งซื้อวัสดุ และควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้งานก่อสร้างมีคุณภาพและถูกหลักวิศวกรรม
3. ประสานงาน และดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานได้ทันท่วงที และควบคุมการทำงานของช่าง/ผู้รับเหมาช่วง ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
4. บริหารและควบคุมงบประมาณโครงการ
5. สามารถบริหารเวลาในการดูแลและควบคุมงานก่อสร้างได้มากกว่า 1 โครงการ
6. ประเมินสถานการณ์การก่อสร้างในขณะนั้น และเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เพื่
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126525
No: 126525 ตำแหน่งงานว่างSales ประจำคลินิกความงาม ประจวบคีรีขันธ์
Derma plus

ตำแหน่งงานว่างSales ประจำคลินิกความงาม

ตำแหน่งงานว่างSales ประจำคลินิกความงาม

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-

งานประจำ : 20,000- ประจวบคีรีขันธ์
Sales ประจำคลินิก ฝ่ายขาย ต้อนรับดูแลลูกค้า ติดตามผลลูกค้า

มีที่พักให้ด้านบนคลินิก สะอาด ปลอดภัย น้ำ-ไฟฟรี เลี้ยงอาหารมื้อกลางวันฟรีในวันเสาร์อาทิตย์ มีคอมมิชชั่นการขาย
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 124689

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบุคคล

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างเงิน

งานประจำ : ตามโครงสร้างเงิน ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หนองแก
1. งานวางแผนกำลังคน/กลยุทธ์/การบริหารบุคคล
2. งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
3. งานเอกสาร/ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
4. งานพัฒนาบุคลากร
5. งานประเมินผลงาน
6. งานแรงงานสัมพันธ์/ความปลอดภัย

หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124673

ตำแหน่งงานว่างHotel Manager

ตำแหน่งงานว่างHotel Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างเงิน

งานประจำ : ตามโครงสร้างเงิน ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หนองแก
1.วางแผนงานและจัดระบบงานเสนอต่อผู้บริหาร
2.ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ฯ และการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
3.ปฏิบัติงานตามหน้สที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124672

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเครื่องมือ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเครื่องมือ

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หนองแก
สามมารถทำงานเป็นกะได้ ให้บริการส่วนหน้า ตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของรอบเช้า และบ่ายได้ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพอเศษ
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124599

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. ประจวบคีรีขันธ์
ช่างไฟฟ้า
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121563

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร/ผู้ควบคุมงาน

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร/ผู้ควบคุมงาน

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท

งานประจำ : 18,000 - 25,000 บาท ประจวบคีรีขันธ์
1.วางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา
2.ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานการขาย และการตลาด
3.ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง
4.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ว่าจ้างในการเข้าตรวจความคืบหน้าของงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย
5.ประสานงานกับผู้ออกแบบเพื่อเคลียร์แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง
6.ตรวจความถูกต้อง และความเหมาะสมของแบบที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งก่อน และหลังดำเนินการ
7.จัดหา และร่วมคัดเลือกผู้รับเหมาที่
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110606

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Front Office)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Front Office)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หนองแก
ประจำเคาเตอร์ต้อนรับลูกค้าของโรงแรมเพื่อทำการ Check-in, Check-out ตอบคำถามทั่วๆไป แนะนำกิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยว ประสานงานกับแผนกต่างๆ
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 110604

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าครัว (Chef de Partie)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าครัว (Chef de Partie)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์+Service c

งานประจำ : ตามประสบการณ์+Service c ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หนองแก
ดูแลควบคุมและจัดระเบียบของหน้าที่การเตรียมอาหารทั้งหมด จัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงานทุกคนให้มีระเบียบแบบแผนสอนพนักงานทำงานและการผลิตอาหาร ดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบ
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110611

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (AP&Pay Ment)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (AP&Pay Ment)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หนองแก
ดูแลด้านการเงินของโรงแรม ควบคุมการ จ่ายเงิน ของโรงแรม
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110607

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (AR. Income)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (AR. Income)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000++++/+SV

งานประจำ : 13,000++++/+SV ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หนองแก
บันทึกค่าใช้จ่ายและรายรับของโรงแรม จัดทำเอกสารการรับ-จ่ายเงิน จัดทำรายงานการจ่ายเงิน
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110610

ตำแหน่งงานว่างพนักงานไอที

ตำแหน่งงานว่างพนักงานไอที

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หนองแก
Support แก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายในโรงแรม
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110602

ตำแหน่งงานว่างBell Boy

ตำแหน่งงานว่างBell Boy

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างเงิน

งานประจำ : ตามโครงสร้างเงิน ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หนองแก
ให้บริการยกกระเป๋าลูกค้า ขับรถรับส่งลูกค้าและหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110609

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าฝ่ายบุคคล (Human Resources)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าฝ่ายบุคคล (Human Resources)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หนองแก
จัดทำโครงสร้างการบริหารงานภายในโรงแรม และกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพื่อการวางแผนอัตรากำลังคน
ตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้องของเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับงานบุคคล
ดำเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบการ
ประสานเพื่อให้การสรรหาว่าจ้างดำเนินการไปโดยความเรียบร้อย
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 110603

ตำแหน่งงานว่างจัดซื้อ (Purchase)

ตำแหน่งงานว่างจัดซื้อ (Purchase)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000+SV

งานประจำ : 12,000+SV ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หนองแก
ซื้อสินค้า/ต่อรองราคาสินค้า
จัดทำใบเสนอราคาให้ผู้บริหารพิจารณา

หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110605

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง (Engineering)

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง (Engineering)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หนองแก
- บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบต่างๆภายในโรงแรมให้พร้อมใช้งาน
- เก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ให้สะดวกต่อการใช้งาน
- ควบคุมและปฏิบัติงานตามตารางแผนงานซ่อม
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 8 เดือนที่ผ่านมา

หางานประจวบคีรีขันธ์ สมัครงานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ ฝึกงานประจวบคีรีขันธ์ งานชั่วคราวประจวบคีรีขันธ์ งานนอกเวลาประจวบคีรีขันธ์ งานประจำประจวบคีรีขันธ์ งานราชการประจวบคีรีขันธ์ งานต่างประเทศประจวบคีรีขันธ์ งานอื่นๆประจวบคีรีขันธ์
หางานประจวบคีรีขันธ์ สมัครงานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ ฝึกงานประจวบคีรีขันธ์ งานชั่วคราวประจวบคีรีขันธ์ งานนอกเวลาประจวบคีรีขันธ์ งานประจำประจวบคีรีขันธ์ งานราชการประจวบคีรีขันธ์ งานต่างประเทศประจวบคีรีขันธ์ งานอื่นๆประจวบคีรีขันธ์